Mầm Non Thiên Ấn

Chương trình

5 - 6 tuồi

5 - 6 tuồi

Đối với trẻ 5-6 tuổi, khả năng vận động và năng lượng tiếp thu kiến thức mới rất dồi dào,...

Xem thêm

13-24 tháng

13-24 tháng

Ở độ tuổi này trẻ sẽ phát triển tốt nhất khi chúng được tham gia vào các hoạt động có liên...

Xem thêm

25-36 tháng

25-36 tháng

Lứa tuổi 25-36 tháng là tuổi rất tò mò, thích tìm hiểu, thích quan sát thế giới xung quanh. Các hoạt...

Xem thêm

3 - 4 tuổi

3 - 4 tuổi

Ở độ tuổi 3-4 tuổi (lớp Mầm), trẻ sẽ được cô giáo truyền đạt và tương tác cùng cô giáo...

Xem thêm

4-5 tuổi

4-5 tuổi

Lứa tuổi 4-5 tuổi, trẻ bắt đầu có nhu cầu giao tiếp, khả năng ngôn ngữ, khả năng nhận thức...

Xem thêm