Tham quan vườn rau và hái rau sạch của trường em

11:11 AM, 24/06/2019

Lớp Mầm tham quan vườn rau và hái rau sạch.